No0106 【WAKU】レイヤー×ハイライトでラフな動きのあるスタイル

No0106 【WAKU】レイヤー×ハイライトでラフな動きのあるスタイル